De sociala medierna, och de där gamla medierna

Tilägg: den här texten skrev jag i samband med en journalistkurs jag gick för något år sedan. Jag låter den ligga kvar eftersom den tillsammans med tre andra poster är själva starten till den här bloggen. Men nu är du varnad =).

Det var dags för sociala medier, helt klart. Istället för att medierna skulle bli alltför mäktiga har medborgarna nu fått en möjlighet att vara med och påverka det media skriver eller inte skriver om. Tycka till om vad som publiceras och blogga om sina känslor inför det som skrevs. Men det är just det som är grejen: Jag tror inte att gammelmedierna behöver vara oroliga för sin nya lillasyster, hon som direkt skriker ut exakt när hon är hungrig eller missnöjd med musiken i högtalarna.

På något sätt litar vi läsare på att de som skriver i tidningarna publicerar saker som är viktiga för oss att känna till. Och det är väl häri utmaningen ligger: att redaktionerna ser till att låta pladdret stanna kvar i bloggosfären, sila bort småfisken och publicera kamelerna.

*            *            *

Precis som boken The Elements of Journalism tar upp, så är journalistik inget lättdefinierat. Det primära syftet, enligt boken, är att förse medborgarna med den information de behöver för att vara fria och självstyrda så att de kan fungera i det demokratiska samhället. Demokrati är ju en viktig förutsättning för journalistiken, det tenderar att vara svårt för det fria ordet att överleva i en diktatur.

De sociala medierna innebär att medborgarna får en ökad yttrandemöjlighet och där ser jag en fördjupning av demokratin. Men det krävs att vi medborgare – och läsare – är medvetna konsumenter och står för det vi tror på.

*            *            *

Det finns många exempel på bloggar som lyckats avslöja saker tidningar inte kunnat, bloggar som gått i bräschen och publicerat när media inte vågat. Samtidigt finns det bloggare som publicerat för mycket.

Bloggarens underliggande motiv till att blogga är ibland mer ekonomiska än ideella. Så länge det är tydligt att bloggaren fått smink eller annat tillsänt sig av olika kedjor för att marknadsföra dem tycker jag det är grönt.

Problemet med bloggar är att de också är ett slags tryckt ord – om än digitalt – full av anspråk på att presentera fakta och sanningar men utan några som helst krav på källkritik.

*       *      *

Hur påverkar de sociala medierna pressfrihet, rättssäkerhet och integritetsskydd?

Allting går snabbt idag. Om BP lyckas avbryta oljespillet i gulfen så har Aftonbladet minuterna senare publicerat nyheten. Skulle nyheten vara felaktig kan media snabbt korrigera. Risken är att snabbheten och kravet på att vara först med nyheter orsakar sådana övertramp (exvis vid namnpublicering) att det kommer att införas krav på översyn av det som publiceras på de digitala mediernas webbplatser. Jag tror inte att censur skulle kunna införas, men media gör bäst i att vara lite försiktig med att låta snabbhetskravet gå före kravet på att få nyheterna så korrekta som möjligt.

 

*          *         *

 

En stor fördel när journalister använder sig av twitter, är att jag som läsare snabbt ser vilka de tar intryck av och vilka de har en dialog med. Jag kan få en bra överblick över de journalister som jag läser. Fördelen med partipressen var ju att man kunde förvänta sig att journalisterna röstade på ett visst parti och därför skrev i det partiets intresse (om man nu kan tala om fördel när det gäller partipressen).

Man kan ju bara hoppas att de journalister som använder twitter är så pass skarpa att de inte läcker ut saker om vilka de träffar och när, så att man riskerar integriteten hos dem man intervjuar. Det kan ju vara svårt för en intervjuperson att under intervjun be om att få vara anonym om journalisten redan aviserat på sin facebook vem han träffar och när… (fara för integritetsskyddet, med andra ord).

Vad händer med den goda journalistiken i det nya mediesamhället?

Om allt går bra så tillför de nya medierna en hel del, trots diverse barnsjukdomar nu i början. Jag tror att de sociala medierna gör att gammelmedia återupptäcker sin roll och ser att de är till för läsarna, inte tvärtom. Jag fastnade för ett så bra citat i boken (s. 53)

”The allegiance to citizens is the meaning of what we have come to call journalistic independence”.

Läsarna kommer i första hand, till och med före tidningens styrelse. Och de är inte en passiv publik. Med de nya sociala medierna kommer fler personer till tals, journalisternas arbete underlättas då de snabbt får information och lättare kan skapa sig en överblick. Men snälla kvällstidningsjournalister, sluta annonsera efter intervjupersoner så desperat! Vad tror ni att ni får för folk som vill ställa upp, om inte sådana som bara vill synas på bild.

One thought on “De sociala medierna, och de där gamla medierna

  1. kapitallebensversicherung rendite vergleich

    The bigger problem is that a lot of Americans really do believe that natives of East and South Asia who come to the United States are uniquely skilled and hardworking in a way that natives of Mexico or Guatemala who come to the United States aren’t.That’s right, Dara, being right is a “problem”. A problem for your leftist creeptocracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *