Rick Perrys stora prövning

En av de frågor Rick Perry vurmar för som kandidat är att stoppa den illegala invandringen från Mexico in till sin stat Texas. Den illegala invandringen är ett stort problem för Texas, inte minst med tanke på att bara några mil från gränsen så härskar drogkungarna och maffian. Det här inte sällsynt att man finner lastbilar eller kontainrar fulla med immigranter, i värsta fall avlidna.

Så Perry anses ha en rätt hård hållning i frågan. Därför blir hans inställning till att tillåta illegala invandrare att få studera vid högskolor och universitet i Texas till samma kostnad som texasbor får nu kraftigt ifrågasatt. I USA får du som invånare i en stat det som kallas “in-state-tuition” billigt översatt till “inomstatligt pris för utbildningen”. Väljer du däremot, som många gör, att studera vid ett lärosäte i en annan stat får du betala ett mycket högre pris. Staten subventionerar alltså sina invånares studier. Vilket i frågan om illegala invandrar frågan innebär ganska mycket pengar för Texas. Perry motiverar sitt beslut med att de som är motståndare till att subventionera invandrarnas studier “inte har något hjärta”. Något som inte riktigt biter på Perrys tänkta anhängare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *