Rättegången mot Dr. Murray, Dag 10

Nu pågår utfrågning av Dr. Rogers, som obducerade Michael Jackson. Han slog fast att Jackson blev mördad och anger följande bevis:

  • Att Murray i polisförhör angett att han gav propofol till Michael Jackson
  • Det faktum att Michael Jackson inte led av något som föranledde till att medicinera honom med propofol.
  • Att Murray gav propofol i hemmamiljö, utan övervakningsmaskiner.

Rogers vittnade om att han inte funnit några vätskor i magen eller i munnen, vilket utesluter att Michael Jackson själv drack vätskan.

Att Michael Jackson gav sig själv medicinen är inte troligt, menar Rogers:
“Du måste anta att Michael Jackson vaknade, trots att han var nedsövd av mediciner, gav sig själv propofol. Detta propofolet skulle ta sig ut i Michael Jacksons system och därefter orsaka andningsuppehåll. Det scenariet är mindre tänkbart än det andra scenariet, då doktorn ger lite allt eftersom, som i detta fall innebär 2-3 teskedar per timme. Vi fann inga doseringshjälpmedel, vilket innebär att doktorn uppskattade hur mycket propofol han gav. Det vore enklare under dessa omständigheter att ge feldosera och ge för mycket propofol.”

Enligt Rogers dog Michael Jackson på grund av förgiftning orsakad av en kombinationen av propofol och andra lugnande medel. Benzodiazepine-effekt var en bidragande orsak till döden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *