Med Lincoln som förebild

När Barack Obama meddelade att han tänkte ställa upp i presidentvalskampanjen 2008, gjorde han det på samma plats som Abraham Lincoln höll sitt berömda tal “A House Divided Against itself Cannot Stand”. Det talet var, enligt Obama, en av anledningarn till att han beslutat sig för att försöka bli president. Den uppmärksamme lägger märke till att Obama ofta citerar Lincoln och hur denne var kapabel att förena ett då splittrat och trasigt USA. Och i likhet med Lincoln har Obama inte haft det lätt att försöka att förena landet. Till stor del har det att göra med att demokraterna inte har majoritet i kongressen. De är i majoritet i Senaten, men inte i Representanthuset. Och något förenklat sagt kan man säga att för att kunna driva igenom en ny lag, så behöver man majoriteten i båda husen.

Många har kritiserat Obama för att han inte passade på medan demokraterna hade majoritet i kongressen. Till skillnad från i Sverige, där vi väljer ett val avgör både riksdag och regering, så pågår det ständigt nya val till kongressen. Därför kan man kanske ha anledning att fundera över om Obama var något ostrategisk som inte passade på medan han hade majoritet.

Men en hel del förändringar har han hunnit med: Hälsovårdsreformen har måhända inte spikats helt, men en del viktiga saker har skett. Bland annat har man nu stoppat hur försäkringsbolag kunnat neka ersättning för vissa behandlingar på grund av vad man kallat “pre-existing conditions”. Om du råkar ut för en tumör kunde de förut hävda att den hade du minsann fått redan innan du tecknade försäkringen och de skulle därmed inte stå för behandlingen. Några dagar efter att han blev president förbjöd  han tortyr av fångar och redan på första arbetsdagen som president såg han till att beordra militären att avbryta kriget i Irak. Med hjälp av 13 republikanska kongressledamöter fick han också kongressens tillstånd att uppnå en överenskommelse med Ryssland om att drastiskt minska antalet strategiska kärnvapen. Och även om det inte helt berodde på Obama, så var det under hans presidentsskap som Osama bin Laden fångades och avrättades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *