Förmodligen inte fängelse för Dr. Murray

Oavsett om Dr. Murray fälls för dråp (involuntary homicide) av Michael Jackson, kan han slippa fängelse. Anledningen är Kaliforniens brist på fängelseplatser som gjort att man fattat beslut om att alla som fälls utan att ha begått våldsbrott, ska sitta av tiden hemmavid.

Idag påbörjar försvaret sitt arbete med att försöka övertyga juryn om att det inte är Dr. Murrays fel att Michael Jackson dog. De har en tung uppgift. Expert efter expert har övertygande informerat om hur felaktigt det var att i hemmet ge en patient propofol, utan någon som helst kontrollerande utrustning. Det har bland annat framkommit att andningsuppehåll är relativt vanligt vid användning av narkospreparatet propofol, men att vårdpersonal håller minutiös uppsikt över patienten, och snabbt kan motverka andningsproblem. Så var inte fallet för Michael Jackson, eftersom hans doktor befann sig utanför rummet. Han pratade nämligen med flera av sina flickvänner. Nu måste försvaret övertyga om att det inte var Murray som gav det preparat som kom att bli Jacksons död.

De närmaste dagarna lär försvaret måla upp en bild av Jackson som är föga smickrande. Hans drogberoende, stressen inför Englandsturnén samt hans finansiella kris kan vara pusselbitar för att övertyga juryn om att det var han själv som orsakade sin död. Det är dock inte säkert att domaren tillåter försvaret att dra upp Jacksons finansiella kris. Men säkert är att de lär kalla in ansvarige på skivbolget, som kan vittna om Jacksons tillstånd inför den stundande intervjun.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *