NASA behöver fler astronauter


 

NASA har för få astronauter. En rapport som gjorts av National Research Council visar att man behöver fler än de 60 man nu har. Risken är annars att man står utan utan reserv utifall man på grund av sjukdom eller annat skulle råka ut för att några astronauter inte kan fullfölja ett planerat uppdrag. Enligt rapporten behövs fler astronauter än de man nu har i Houston för att hjälpa till med att såväl sköta pågående uppdrag på internationella rymdstationen ISS, som att finnas på plats om nödsituationer skulle inträffa.

År 2000 hade NASA 149 astronauter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *