Ever wondered what Tellus sounds like? No need to wonder any more…


Rymden är full av partiklar. De flesta är helt ofarliga, men nu och då får vissa elektroner fart och kan utgöra en fara för såväl astronauter som satelliter. Tänk stenskott. Fast det är svårt att laga dem där ute i rymden. I alla fall. NASA har räknat ut hur dessa så kallade chorus waves (killer electrones) skulle låta. Det är egenligen inget nytt, radioamatörer har lyssnat till dessa plasmavågor i många år. Men aldrig har man kunnat höra dem så tydligt som nu.

Värt en lyssning/titt!