That white stuff

Nope, no snow this Christmas. Though it snowed the evening before Christmas Eve, it all melted away in the warm weather. Luckily, we had taken the chance that day in early December, when there was some white stuff on the ground…

Nä, det vart ingen vit jul. Även om det snöade kvällen före julafton så hann det mesta smälta iväg. Skånes baksida så här i vintertider. Desto bättre att vi passade på den där dagen före jul, när det fanns snö.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *