Högsta Domstolens beslut om Obama Care

I morse, amerikansk tid, röstade Högsta Domstolen om ett fall som i högsta grad avgör det som kallas Obamas health care reform. Den stora frågan var huruvida konstitutionen i USA ger kongressen rätt att instifta en lag som tvingar folk att köpa något, i detta fall en hälsoförsäkring. Det är lite krångligt med beslutsfattande i USA. Kongressen har rätt att fatta beslut över vissa delar, medan de federala staterna har sina rättigheter.

Så kan då kongressen bestämma att alla i USA ska köpa något? Högsta domstolen beslöt (5-4) att om man kallar detta för en skatt, så är det ok. Men det är inte ok att bestämma att amerikanare ska köpa något. I så fall skulle det vara olagligt för en amerikan att bara vara i landet utan en försäkring. Nu verkar det luta åt att om du inte har en sjukvårdsförsäkring ska du betala en skatt, vilket alltså högsta domstolen beslöt att kongressen har rätt att instifta.

Nu består Obamas health care reform av så väldigt många olika delar. En viktig sådan är att försäkringsbolag inte längre kan neka någon vård på grund av att de kunde ha haft sjukdomen då de skaffade sig försäkringen. Som det varit tidigare har de kunnat säga till en cancersjuk person att hon eller han förmodligen redan börjat utveckla cancern innan försäkringen skaffades, och därför inte får vård.

Vad jag bland annat saknar i reformen är ett tak på vilket belopp man kan stämma sjukvårdspersonal för. I Texas har staten själva satt ett sådant tak, och tack vare det finns här många läkare. Förlossningspersonal är en grupp som drabbas av extrema skadeståndsanspråk, och i vissa stater är det enorm brist på sådan personal. Om något går fel kan patienterna stämma personalen på skyhöga belopp. Belopp som i slutändan betalas av alla andra patienter. Jag vänder mig inte emot att man ska kunna få skadestånd, men det måste till ett tak.

Vården här i USA har redan idag skyldighet att ta emot akuta fall och stabilisera dem. De kan inte heller neka förlossningsvård. Men det galna är istället för att hjälpa exempelvis folk som behöver bloddialys så plockar man inte dem när läget är så akut att de nästan dör. Kostnadsmässigt är det så klart inte effektivt och etiskt kan man inte heller påstå att det är.

Nu måste jag ge ungarna gröt. Sen ska jag läsa på lite mer om vad beslutet får för konsekvenser.

Uppdaterat: Och på Aftonbladet läser jag att de godkänner kravet på köp av försäkring. Suck, som vanligt har man inte fattat själva poängen: Högsta Domstolen beslut innebar att Obama måste kalla detta för skatt istället för köp av försäkring. För kongressen kan inte med lag tvinga alla medborgare att köpa, men de kan stifta lag om skatt. Och skatten kommer gälla dem som inte har sjukförsäkring. Hur det ska gå till i praktiken återstår att se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *